Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Nowości

ornament
Mufinki
mufinki
Ciasteczka biszkoptowo - tłuszczowe o smaku waniliowym i czekoladowym

Ciasteczka kruche

Pychotki

pychotki

Mufinki

mufinki

Cytruski

cytruski

Ciasteczka wielozbożowe Całuski

Ciasteczka wielozbożowe Całuski

Zwierzaczki

 Zwierzaczki

Safari

Safari

Betki maślane

Betki maślane luz

Szampanki

Szampanki

Weneckie

Weneckie

Szkockie

Szkockie

Olimpijskie

Olimpijskie

Markizy Małgorzatki

Markizy Małgorzatki

Maczki

Maczki

Domowe

Domowe

Brydżowe Asy

Brydżowe Asy

UWAGA! Ważne informacje dotyczące RODO.

Potwierdź, że zapoznałeś/aś się z naszą polityką prywatności i wyrażasz na nią zgodę. Polityka prywatności

Wyrażam zgodę

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Zakład Produkcyjno - Handlowy BARBARA Ewa Reimschussl z siedzibą w Koniuszowej 167 33-326 Mogilno, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, NIP 734-000-17-98, REGON 004419517

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO., dochodzenia uprawnień wynikających z umowy, wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur , dokumentów księgowych i handlowych,
marketingu bezpośredniego, weryfikacji wiarygodności płatniczej. Jeśli nie poda nam Pani/ Pan swoich danych osobowych możemy odmówić zawarcia z Panią/ Panem umowy. W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Panią/ Pana o przekazanie nam dodatkowych Pani/ Pana danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z Administratorem, instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora oraz pracownicy i współpracownicy firmy lub tych podmiotów w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy m. in. następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, wypłacalność, transakcje finansowe.
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Spółki lub kontrahenta.

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/ Pana danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru Gospodarcze, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Pani/ Pana.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przysługujących Państwu praw oraz o sposobach ich realizacji lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt listowny pod wskazanym adresem e-mail zph_barbra@poczta.fm,  Tel:18/4405130 lub w siedzibie firmy.